LIÊN HỆ

**Thinh Phat Scientific Technological Materials Pte Ltd**

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Tòa nhà Vietsoltion, 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17,

Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tel: 848 66803890 

Fax: 848 62907970

Website: www. tp-tech.vn

Hotline: 0914 130 988       

**Thinh Phat Scientific Technological Materials Pte Ltd**

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC KỸ THUẬT THỊNH PHÁT

Địa chỉ: Tòa nhà Vietsoltion, 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17,

Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Tel: 848 66803890 

Fax: 848 62907970

Website: www. tp-tech.vn

Hotline: 0914 130 988                         

0914130988 0914130988Facebook: 0914130988Zalo: 0914130988